Chính sách đền bù


Chính sách đền bù của xuatnhapkhauvietnam Kachiusa như sau


I. Hàng do công ty Xuatnhapkhauvietnam mua hộ và vận chuyển hộ, khi thất lạc sẽ hoàn 100% giá trị đơn hàng.


II. Đối với hàng ký gửi phải thực hiện đủ các bước sau:


1. Phải thông báo giá trị hàng trước khi hàng về kho.


2. Phí bảo hiểm 5% giá trị hàng hóa bạn kê khai, Xuatnhapkhauvietnam sẽ bồi thường 50% giá trị hàng hóa bạn đã kê khai.


3. Phí bảo hiểm 10% giá trị hàng hóa bạn kê khai, Xuatnhapkhauvietnam sẽ bồi thường 100% giá trị kiện hàng bạn đã kê khai.


4. Hàng thất lạc đền bù theo trị giá mua bên Trung, tối đa bằng 5 lần tiền cước của hàng bị mất. Nếu quý khách muốn đền bù theo giá trị hàng hãy tham khảo phí bảo hiểm nêu trên.


III. Hàng móp, hỏng, vỡ do đóng gói không đảm bảo, bên vận chuyển không chịu trách nhiệm đền bù.


IV. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, nếu gặp sự cố bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bạo động v.v… dẫn đến những tổn thất về hàng hóa, nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm bồi hoàn


Xin chân thành cảm ơn!